18 juni 2019

08:30 - 09:00

Ontvangst met koffie en thee.

09:00 - 11:00

'Control’ houden binnen een wendbare organisatie  

 • Het ontwikkelen van strategic agility. Hoe spelen organisaties in op een snel-veranderende, onvoorspelbare omgeving?  
 • Het ontwikkelen van organizational agility. Hoe worden organisaties ingericht en gestuurd om flexibel, adaptief en responsief te zijn?  
 • Het ontwikkelen van leadership agility. Hoe kunnen leiders hun effectiviteit verhogen in het aansturen en mobiliseren van een wendbare organisatie?  

‘Agile’  betekent letterlijk wendbaar, behendig. 'Agile' is meer dan een tool – het is een volledig andere manier van werken. Agility gaat om het vermogen om snel, flexibel en adaptief in te spelen op de ontvouwende omstandigheden. Het gaat niet om improviseren, maar om beheerst kunnen handelen zonder top-down beheersing. Met andere woorden, de Agility benadering hanteert een alternatieve kijk op‘control’ – niet directief maar kanaliserend. In deze sessie zullen we het agility principe toepassen op het richting geven aan de organisatie (‘strategic agility’ in plaats van ‘strategische planning’) en op het mobiliseren van de organisatie (‘organizational agility’ in plaats van ‘hiërarchische sturing’). Vervolgens zullen we bekijken hoe deze manier van werken consequenties heeft voor de benodigde leiderschap en ‘volgerschap’ binnen de organisatie en de onderliggende gedragsrepertoires en competenties.  

Prof. dr. Ron Meyer, Hoogleraar Strategisch Leiderschap bij Tias School for Business & Society, Universiteit van Tilburg, Academic Director binnen het Senior Executive Program van TIAS en directeur van de Center for Strategy & Leadership, een internationaal advies- en opleidingsorganisatie.

11:00 - 11:15

Koffie- en theepauze

11:15 - 12:30
12:30 - 13:30

Lunch

 

13:30 - 15:30

 De rol van HR in een Agile organisatie en transformatie 

In een agile organisatie staan de mensen centraal en daarmee ligt hier een cruciale rol voor HR. Dit vraagt van HR zelf om wendbaar te zijn, zowel in haar strategie, aanpak als instrumenten. Tijdens dit college verkennen we deze drie onderdelen. Deelnemers leren hoe ze HR in hun organisatie kunnen vernieuwen. Dit is een actief college, waarin deelnemers zelf aan de slag gaan.  

 • Wat betekent een agile organisatie voor HR? 
 • Wat is de nieuwe rol van HR in een Agile organisatie? 
 • Welke HR instrumenten dragen bij aan een agile organisatie (en hoe vernieuw je deze instrumenten)?  

Minke Buizer, Agile transformatie coach & Employee Experience chief 

 

15:30 - 15:45

Koffie en Theepauze

15:45 - 17:00

Vervolg college Minke Buizer

17:00 - 18:00

Incheck hotelkamer en mogelijkheid om even op te frissen. 

18:00 - 19:30

Diner

19:30 - 21:00

Fire side sessie – Iedereen de baas – Medewerkers worden mede-ondernemer  

Op een zeer interactieve wijze neemt Allard de deelnemers mee in zijn wereld waar medewerkers weer mede-ondernemers worden. Hoe je een omgeving creëert waarin mensen weer in hun kracht komen. Weg met de standaard structuren als afdelingen, functieprofielen, beoordelingsgesprekken of authorisatieschema's. Terug naar vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Pas dan komt de betrokkenheid terug en boek je geweldige resultaten.  

Allard Droste, Professioneel dromer, bestsellerschrijver, investeerder, coach, spreker, ondernemer van Rotterdams metaalbedrijf Aldowa.

21:00

Borrel in Plesman bar

19 juni 2019

07:30 - 09:00

Ontbijt - Inloop

09:00 - 11:00

Agile more than a buzz word 

‘Agile’ wordt tegenwoordig in één adem gecombineerd met andere buzz woorden zoals ‘disrupting’, ‘IT start-up’, en ‘VUCA’. Het wordt gezien als het ultieme antwoord om als organisatie relevant te blijven in deze ambigue, onzekere en snel veranderde wereld. Om relevant te blijven voor onze klanten en sneller in te spelen op hun vragen. Is agile nu echt dit wondermiddel?
Tijdens deze sessie verkennen we waar en waarom agile waarde kan creëren. Aan de hand van praktijk cases zoals ING gaan we opzoek naar haar relevantie voor uw organisatie.

De volgende vragen passeren de revue: 

 • Kan agile werken in non-IT departementen zoals HR? 
 • Wat is de rol van HR in een agile organisatie? 
 • Waarom is “vakmanschap’ cruciaal in een agile organisatie?

Maarten van Beek, UT-alumnus technische bedrijfskunde, is directeur human resources (hr) bij de ING. 

10:30 - 10:45

Koffie- en theepauze

10:45 - 11:30

Vervolg Maarten van Beek 

11:30 - 12:30

Praktijkcase Agile: Waar gaat het mis en wat kunt u eraan doen?
 

 • Veelvoorkomende problemen bij agile transformaties
 • Hoe pas je agile toe buiten de IT teams en in de boardroom
 • Succesvol en duurzaam transformeren

Agile is niet slechts een nieuwe manier van werken voor de (IT) teams. Het is een verandering van het gehele "operating system" van een organisatie. Cultuur, leiderschap, beloning, besluitvorming, alles wordt geraakt. In deze interactieve sessie gaan we in op bekende misvattingen en veelvoorkomende problemen bij agile transformaties en wat je eraan kunt doen. We kijken hoe u agile principes kunt toepassen in de boardroom, en we besteden aandacht aan hoe u succesvol een transformatie kunt inzetten.

Jurriaan Kamer  partner in het organisatie transformatie bureau The Ready

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:00

Vervolg Jurriaan Kramer

14:00 - 15:00

Wat te doen?

Jeroen Busscher gaat op interactieve wijze met de deelnemers in gesprek. Wat gaat u nu doen als HR-afdeling om het gehoorde te concretiseren?

15:00 - 15:30

Koffie- en theepauze

15:30 - 17:00

Afsluiting door Jeroen Busscher